Hoạt động lại ngày 25.3 tới, BOT Cai Lậy sẽ không làm quầy thu tiền lẻ

Khi đi vào hoạt động trở lại vào ngày 25.3 tới, Trạm BOT Cai Lậy sẽ không làm quầy riêng để thu tiền lẻ như đã từng làm hồi cuối năm 2017.

Hoạt động lại ngày 25.3 tới, BOT Cai Lậy sẽ không làm quầy thu tiền lẻ
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !