Loạt doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận cho thấy điều gì?

Thị trường Việt Nam đang ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp điều chỉnh lợi nhuận so với kế hoạch đã đề ra. Điều đó cho thấy điều gì?

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...