Ngân hàng chạy đua hoàn thành kế hoạch tăng vốn cuối năm

Còn không đầy một tháng nữa là hết năm tài chính, các ngân hàng đang chạy đua để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch tăng vốn đặt ra hồi đầu năm.

Ngân hàng chạy đua hoàn thành kế hoạch tăng vốn cuối năm
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !