Tín dụng tăng thấp, rủi ro ngoài vòng trách nhiệm tăng cao?

Tăng trưởng tín dụng đang có tốc độ thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Nguyên do có thể nhìn đến nguồn vốn ngoài vòng trách nhiệm của hệ thống ngân hàng.

Tín dụng tăng thấp, rủi ro ngoài vòng trách nhiệm tăng cao? - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...