Tín dụng tiêu dùng chỉ tăng 3,05% trong 3 tháng đầu năm 2019

Mức tăng của tín dụng tiêu dùng trong quý 1/2019 thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2018. Tín dụng cho các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như bất động sản, các dự án...

Tín dụng tiêu dùng chỉ tăng 3,05% trong 3 tháng đầu năm 2019
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !