Triển khai các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ

Chính phủ yêu cầu NHNN Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ...

Về điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định Thị trường ngoại tệ, xây dựng kịch bản điều hành tỷ giá, hạn chế tác động tiêu cực của biến động kinh tế thế giới.

Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ nợ công, phấn đấu tăng thu nội địa và xuất nhập khẩu; tiếp tục cắt giảm thời gian và chi phí thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, phát triển ổn định, hiệu quả Thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng cần theo dõi sát diễn biến thị trường, rà soát kế hoạch điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản và dịch vụ công trên cơ sở các kịch bản mới về lạm phát, đề xuất kịch bản điều hành giá chung phù hợp.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !