Giải mã bóng đá: Xin đừng gọi VAR là công nghệ, cách dùng từ này hoàn toàn sai lầm và dễ gây lú

VAR không phải công nghệ. VAR là tập hợp của những trợ lý trọng tài. Video chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ.

VAR không phải công nghệ

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !