Thuế bảo vệ môi trường với xăng có thể lên 8.000 đồng/lít

Dự thảo vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến đóng góp......

Thuế bảo vệ môi trường với xăng có thể lên 8.000 đồng/lít


Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo về dự thảo Luật sử đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường, trong đó, Bộ đã điều chỉnh loạt khung thuế môi trường với nhiều loại mặt hàng áp dụng.

Cụ thể, với xăng (trừ ethanol), khung thuế môi trường sẽ tăng lên mức 3.000 - 8.000 đồng/lít. Thuế môi trường cho xăng sinh học ở mức thấp hơn, trong đó xăng E5 là 2.700 - 7.200 đồng/lít, xăng E10 từ 2.500 - 6.800 đồng/lít.

Ngoài ra, loạt các loại nhiên liệu khung thuế môi trường trong dự thảo cũng tăng mạnh như nhiên liệu bay lên 3.000 -6.000 đồng/lít, dầu diesel là 1.500 - 4.000 đồng/lít, dầu hoả là 300 - 2.000 đồng/lít, dầu ma dút 900 - 4.000 đồng/lít, dầu nhờn là 900 - 4.000 đồng/lít, mỡ nhờn từ 900 - 4.000 đồng/kg.

Hiệu lực thi hành được ấn định trong năm 2018.


Thuế bảo vệ môi trường với xăng có thể lên 8.000 đồng/lít 1
So sánh mức điều chỉnh của Luật thuế bảo vệ năm 2010 và dDự thảo sửa đổi của Bộ Tài chính.

So với Luật thuế Bảo vệ môi trường năm 2010, mức khung thuế bảo vệ môi trường đã tăng rất mạnh. Cụ thể, Luật thuế Bảo vệ môi trường năm 2010 áp dụng thuế với xăng là 1.000 - 4.000 đồng/lít, nhiên liệu bay từ 1.000 - 3.000 đồng/lít, dầu diesel 500 - 2.000 đồng, dầu hoả 300 - 2.000 đồng, dầu madút là 300 - 2.000 đồng, dầu nhờn từ 300 - 2.000 đồng.

Đầu năm 2015, Bộ Tài chính cũng quyết định tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng từ 1.000 đồng - 3.000 đồng/lít khiến thuế phí gánh trên mỗi lít xăng chiếm hơn 50% giá thành.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !