Trồng sương sáo cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng mía

Sau khi trừ các khoảng chi phí đầu tư, người trồng sương sáo cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha, cao gấp 5 lần so với trồng mía.

Trồng sương sáo cho lợi nhuận gấp 5 lần trồng mía
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !