Việt Nam nhập siêu 'đặc sản'... cổ, cánh, chân gà

Mỗi năm, Việt Nam xuất khẩu 8.000-9.000 tấn sản phẩm thịt gia cầm, nhưng nhập khẩu khối lượng gấp hơn 10 lần như vậy. Điều đó cho thấy thị trường trong...

Việt Nam nhập siêu 'đặc sản'... cổ, cánh, chân gà
ngành chăn nuôi gia cầm có nhiều cơ hội phát triển. do nhu cầu tiêu dùng trong nước về thịt gia cầm ngày càng tăng cao.
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !