Việt-Trung đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ trên cơ sở tuần tự tiệm tiến

Trung Quốc nhất trí, trên cơ sở tuần tự tiệm tiến, thúc đẩy đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và việc bàn bạc về hợp tác cùng phát...

Phiên họp đàm phán vòng 10 nhóm công tác về Vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng 7 nhóm công tác bàn bạc về Hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra từ ngày 6-7.11, tại thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc.

Trưởng đoàn công tác phía Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Thắng - Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn công tác phía Trung Quốc là ông Chu Kiện - đại diện các vấn đề về biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng, hai bên đã trao đổi ý kiến về các công việc của hai nhóm công tác; khẳng định nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”.

Hai bên nhất trí trên cơ sở tuần tự tiệm tiến, thúc đẩy đàm phán về phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và việc bàn bạc về hợp tác cùng phát triển tại Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.

Hai bên nhất trí sớm tổ chức đàm phán vòng 11 nhóm công tác về Vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và vòng 8 nhóm công tác bàn bạc về Hợp tác cùng phát triển trên biển Việt Nam và Trung Quốc tại Việt Nam.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã ký biên bản đàm phán.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !