7 chi tiết nhỏ người sành iPhone cũng ít biết

Biểu tượng của ứng dụng Đồng hồ, mở đèn flash hay hai kiểu trả lời cuộc gọi...đều ẩn chứa những điểm thú vị của nền tảng iOS.

Icon ứng dụng Đồng hồ

Thay đổi ngày đêm trên Google Maps

iPhone sẽ thế nào nếu thêm vân tay cũ?

Bàn phím khi viết thường, lúc viết hoa

Ý nghĩa của dòng Slide to unlock

Hai kiểu trả lời cuộc gọi

Bảo Anh |

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !