Giá trị một người trên Reddit chỉ bằng cốc trà đá và hai cái kẹo lạc, tại sao Reddit vẫn vững mạnh?

Khi so với các nền tảng mạng xã hội khác, giá trị người dùng Reddit quá thấp, chỉ đạt 0,3 USD.

Vòng gọi vốn mới nhất của reddit cho ta biết một tin vừa vui vừa buồn với người sử dụng mạng xã hội lớn nhất nhì thế giới:

- Tin buồn: giá trị Thị trường của mỗi người sử dụng thấp nhất trong số tất cả các mạng xã hội.

- Tin vui y hệt tin buồn, không có gì thay đổi. Lý do tin vui và tin buồn đều là một sẽ được giải thích ở cuối bài.