Bác sĩ trẻ tình nguyện làm việc tại vùng khó

Các bác sĩ trẻ tình nguyện đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân địa phương, đặc biệt có những bác sĩ đã thực hiện đến 60% công việc của...

Đây là đánh giá của lãnh đạo các bệnh viện nơi các bác sĩ trẻ về công tác.

Để đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của các bác sĩ trẻ tình nguyện, Bộ Y tế đã cùng các bệnh viện chuyên khoa đi kiểm tra. báo cáo cho thấy, mỗi ngày, các bác sĩ trẻ khám từ 30 đến 40 bệnh nhân. Đặc biệt, khi gặp các ca bệnh khó, các bác sĩ trẻ có sự hỗ trợ kịp thời của các bệnh viện tuyến trung ương nơi đào tạo họ.

Đến thời điểm này, đã có gần 20 bác sĩ tình nguyện về 13 huyện, 8 tỉnh miền núi khó khăn. Tuy nhiên, theo thống kê, 62 huyện nghèo còn thiếu khoảng 600 bác sĩ có trình độ, chuyên môn cao.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !