Cánh đồng điện gió hàng nghìn tỷ đồng ở miền tây Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có nhà máy điện gió Hướng Linh 2 đã đi vào hoạt động, sắp tới thêm 4 dự án công suất từ 30 đến 60 MW.

Cánh đồng điện gió hàng nghìn tỷ đồng ở miền tây Quảng Trị
Cánh đồng điện gió hàng nghìn tỷ đồng ở miền tây Quảng Trị

Hoàng Táo

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !