Chủ tịch HĐND Hà Nội nhận phiếu tín nhiệm cao cao nhất

Kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 gười giữ chức vụ do HĐND TP.Hà Nội bầu vào sáng nay 6.12, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐND...

Sáng nay 6.12 các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh (8 lãnh đạo khối HĐND, 28 lãnh đạo khối UBND) giữ chức vụ do HĐND bầu.

Có ba loại phiếu: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Theo đó, có 102 phiếu phát ra, thu về 102, trong đó có một số phiếu trắng.

Kết quả bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội có 100 số phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm , 1 phiếu tín nhiệm thấp. Đứng thứ nhì là bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, với 90 phiếu tín nhiệm cao, 7 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp, 1 phiếu trắng. Người đứng thứ ba là ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính với 88 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm, 1 tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 49 phiếu tín nhiệm cao, 35 phiếu tín nhiệm và 18 phiếu tín nhiệm thấp. Kế đó là ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường với 41 phiếu tín nhiệm cao, 45 phiếu tín nhiệm, 16 phiếu tín nhiệm thấp. Người có số phiếu tín nhiệm thấp đứng thứ ba là ông Lê Văn Dục với 43 phiếu tín nhiệm cao, 45 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp.

Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố, sáng nay, HĐND TP thông qua tờ trình danh sách 36 người được lấy phiếu tín nhiệm (8 lãnh đạo khối HĐND TP, 28 lãnh đạo khối UBND TP) giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

Theo quy định, những người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, không thuộc danh sách này. Do đó, HĐND TP.Hà Nội không lấy phiếu đối với thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô (vừa được bổ nhiệm thay ông Lê Doãn Anh nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 4); ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (thay bà Phan Lan Tú nghỉ hưu). Hai vị này vừa được HĐND bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 5.12.

kết quả lấy phiếu tín nhiệm TP.Hà Nội năm 2018
STT

Chức danh

Phiếu tín nhiệm cao

Phiếu tín nhiệm

Phiếu tín nhiệm thấp

1

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND

100 1 1
2

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND

86 6 10
3

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó chủ tịch HĐND

65 16 4
4

Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND

85 13 3
5

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND

90 7 4
6

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND

87 9 4
7

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND

85 12 2
8

Ông Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐND

81 16 3
9

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND

84 11 4
10

Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND

76 20 5
11

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND

61 27 12
12

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND

67 31 2
13

Ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND

58 33 10
14

Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND

45 42 13
15

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND

74 17 10
16

Ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND

70 28 4
17

Ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ

52 45 5
18

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng

43 45 14
19

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

40 49 13
20

Ông Vũ Đăng Định, Giám đốc Sở Ngoại vụ

65 33 4
21

Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

41 45 16
22

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

50 40 12
23

Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính

88 13 1
24

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch

49 46 7
25

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế

69 29 4
26

Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Hà Nội

76 22 4
27

Ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội

65 27 10
28

Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

49 35 18
29

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư

74 17 11
30

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ

79 20 3
31

Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

81 17 4
32

Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương

59 38 5
33

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp

57 42 3
34

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

69 29 4
35

Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

49 43 10
36

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc

41 51 10

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !