Đang tinh giản biên chế, sao lại tăng tuổi nghỉ hưu?

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Tổng thư ký Quốc hội cho thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về tuổi nghỉ hưu...

Đang tinh giản biên chế, sao lại tăng tuổi nghỉ hưu?
Khi thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu băn khoăn về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !