Đang tinh giản biên chế, sao lại tăng tuổi nghỉ hưu?

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Tổng thư ký Quốc hội cho thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau về tuổi nghỉ hưu...

Đang tinh giản biên chế, sao lại tăng tuổi nghỉ hưu? - ảnh 1
Khi thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu băn khoăn về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...