Di dời nhà máy Rạng Đông sang Bắc Ninh

Đại hội cổ đông của công ty Rạng Đông đã chuẩn y kinh phí, tiến độ di dời nhà máy sang Bắc Ninh, từ nay đến năm 2022 phải hoàn thành tiến độ.

Di dời nhà máy Rạng Đông sang Bắc Ninh - ảnh 1
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...