Di dời nhà máy Rạng Đông sang Bắc Ninh

Đại hội cổ đông của công ty Rạng Đông đã chuẩn y kinh phí, tiến độ di dời nhà máy sang Bắc Ninh, từ nay đến năm 2022 phải hoàn thành tiến độ.

Di dời nhà máy Rạng Đông sang Bắc Ninh
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !