Hà Nội đổi vị trí 180 cán bộ để ngừa tham nhũng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có báo cáo gửi HĐND TP về phòng, chống tham nhũng năm 2016 và giải pháp 2017. Năm 2016, Hà Nội đã đổi vị trí 180...

Theo ông Chung, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng, được thành phố Hà Nội thực hiện theo nghị định của Chính phủ về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Báo cáo cũng nêu UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, trong đó riêng năm 2016, toàn thành phố đã chuyển đổi vị trí 180 cán bộ, công chức.

Đánh giá về tình hình tham nhũng, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, mặc thành phố quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nhưng tình hình tham nhũng tại thành phố vẫn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực.

Thành phố Hà Nội cũng nhận định tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tham nhũng tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng ngày càng rộng.

“Vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc của Xã hội và là một yếu tố tiềm ẩn, nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội” - báo cáo của UBND TP Hà Nội nêu.

Về nguyên nhân chủ quan, UBND thành phố Hà Nội cho rằng vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ sở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, làm trái quy định để vụ lợi.

Vì vậy, theo UBND TP Hà Nội, một trong những giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng năm 2017 là hoàn thiện thể chế, chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng “xin-cho”, tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng-ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước. 

Cũng theo báo cáo, năm 2016, Thanh tra thành phố Hà Nội và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện đã triển khai 330 cuộc thanh tra, có 231 cuộc theo kế hoạch và 99 cuộc đột xuất, trong đó đã chuyển cơ quan điều tra 9 vụ.

XUÂN LONG

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !