Hà Nội tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố

Hôm qua (16/2), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thuộc UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai tổng điều tra kinh...

Đối tượng trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Hà Nội lần này sẽ bao gồm các cơ sở sản xuất, Kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ thỏa mãn 3 điều kiện là: Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động các ngành kinh tế; Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.

Hà Nội tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố - Ảnh 1.

Cuộc điều tra là cơ sở quan trọng cho việc tập hợp số liệu cho thống kê Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Các đơn vị của cuộc Tổng điều tra sẽ được chia thành 4 khối: Khối doanh nghiệp; Khối hành chính sự nghiệp; Khối cá thể và Khối tôn giáo.

Về phạm vi điều tra, các cơ quan chức năng sẽ điều tra toàn bộ đối với các loại đơn vị thuộc đối tượng điều tra, thuộc các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế trên phạm vi địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, cuộc tổng điều tra lần này nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các sở kinh tế hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động trên địa bàn, ngành kinh tế, hình thức sở hữu…

Ngoài ra cuộc tổng điều tra lần này cũng phục vụ cho việc tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê như: Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội (GRDP) năm 2016, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia, cũng như bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp…

Hà Nội tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố - Ảnh 2.

Việc điều tra Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp sẽ bắt đầu từ 1/3/2017

Liên quan đến thời điểm tổng điều tra: Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 1/7/2017.

Đối với khối doanh nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin (15 ngày), từ ngày 1 đến 15/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 31/5/2017. Đối với khối hành chính, sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến 31/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1/4 đến 31/5/2017. Đối với khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/6/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/7/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !