Hành khách hành hung nhân viên Vietnam Airlines

Video vụ việc do Trung tâm an ninh hàng không cung cấp

Đoàn Loan

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !