Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019

Với chủ đề "Vì một thập niên phát triển bền vững hơn" hướng đến cột mốc năm 2030, hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 đã diễn ra...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, trong 1 thập niên tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung cả ý chí, chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững hơn.

Hoan nghênh 1.000 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp cùng các học giả trong và ngoài nước đã tham dự 4 phiên thảo luận của hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phát triển bền vững, giữa kinh tế - Xã hội và môi trường vừa là nhu cầu cấp bách, vừa là xu thế tất yếu của Việt Nam. Vì thế, cùng với các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành rất sớm Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 của LHQ vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu. Trong đó, 115 mục tiêu cụ thể đã được đặt ra cho Việt Nam từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - Xã hội - môi trường.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhìn lại kết quả của 10 năm qua và trong hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển bền vững hơn nhưng cũng còn nhiều việc phải làm để thực hiện một thập niên tới phát triển bền vững hơn nữa. Nhất là hiện nay, chiến lược và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội cho 10 và 5 năm tới đang được xây dựng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung cả ý chí, chính sách và nguồn lực cho phát triển bền vững, nhằm thực hiện mục tiêu duy nhất là đưa con người vào trọng tâm của quá trình phát triển. Con người là trung tâm của phát triển bền vững, đồng thời, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh là nguyên tắc nhất quán trong mọi giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng hiện đang có quá nhiều các bản chiến lược phát triển cho các mục tiêu khác nhau trong cùng một thời kỳ, vì thế, việc thực hiện rất kém hiệu quả, không thể tập trung các nguồn lực. Do đó, để phát triển bền vững hơn, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho 10 năm tới, Việt Nam cần có kế hoạch và trách nhiệm vụ thể về phát triển bền vững đi cùng với tăng tốc quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới công nghệ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, giảm nghèo bền vững và kinh tế tuần hoàn mà hiện nay nhiều địa phương các cộng đồng doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai cần được thực hiện đồng bộ.

Nhận chiếc cúp năng suất và bản cam kết thực hiện 5 sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, Thủ tướng cho biết, sau hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển bền vững trong tháng 10 tới. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực cùng cộng đồng Quốc tế sớm đưa Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trở thành hiện thực.

Thủ tướng cũng giao các bộ nghiên cứu để có đánh thuế cao đối với các hành động sản xuất và tiêu dùng có hại cho phát triển bền vững xã hội cũng như có chính sách khuyến khích áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất Kinh doanh để trình Thủ tướng trong Quý II/2020.

Thủ tướng cũng giao các bộ đề xuất các cơ chế chính sách để giảm chênh lệch trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là giảm suy dinh dưỡng kéo dài trong cộng đồng dân tộc ít người, đồng thời yêu cầu các địa phương, nhất là 30 tỉnh thành chưa ban hành kế hoạch thực hiện phát triển bền vững, phải đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu xã hội, nhất là giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...