Lâm Đồng: Cấp ấn phẩm báo chí cho đồng bào vùng sâu vùng xa

Tỉnh Lâm Đồng sẽ cấp một số ấn phẩm báo chí, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chính sách về việc cấp một số ấn phẩm báo chí, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Các đơn vị liên quan sẽ định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập danh sách đối tượng được cấp và danh mục các ấn phẩm báo, tạp chí đề nghị cấp; sơ kết, tổng kết báo cáo Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách trước ngày 25/11 hàng năm.

UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc triển khai thực hiện chính sách đến đúng đối tượng; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các xã, phường, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin trên các ấn phẩm báo chí được cấp để tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức, phương tiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn; định kỳ kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những bất cập, hạn chế trong việc phát hành, quản lý, khai thác và sử dụng các ấn phẩm được cấp trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !