Sáp nhập xã, huyện không đủ tiêu chí

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Từ nay đến năm 2021, các địa phương phải cơ bản hoàn thành sắp xếp các huyện, xã chưa đạt 50% về hai tiêu chí là diện tích và quy mô dân số.

Việc sắp xếp này sẽ giúp địa phương tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để bảo đảm quyền lợi và tránh xáo trộn ảnh hưởng đến công chức, cán bộ cấp xã huyện, Nghị quyết Bộ Chính trị cũng đặt ra yêu cầu bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp.

Bộ Nội vụ mới đây cho biết từ nay đến năm 2021 sẽ tiến hành sáp nhập 16 huyện, trên 600 xã không đủ cả hai tiêu chí về quy mô dân số và diện tích.

Trung ương quyết tâm còn các địa phương cũng đã sẵn sàng. Điều đó có nghĩa, gánh nặng ngân sách chi thường xuyên sẽ nhẹ bớt và điều quan trọng là sẽ xây dựng được một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !