Theo dấu chân vàng tặc tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn

Nạn khai thác vàng trái phép trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn diễn ra công khai, phá hủy môi trường sinh thái.

VTC14
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !