Tiền ủng hộ phòng chống COVID-19 qua tin nhắn vượt 100 tỷ đồng

Hơn 1,6 triệu lượt nhắn tin và 102 tỷ đồng thu về vào sáng nay gần 12 ngày Bộ Thông tin và Truyền thông phát động nhắn tin ủng hộ phòng chồng dịch COVID-19.

TPO - Hơn 1,6 triệu lượt nhắn tin và 102 tỷ đồng thu về vào sáng nay gần 12 ngày Bộ Thông tin và Truyền thông phát động nhắn tin ủng hộ phòng chồng dịch COVID-19.

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...