TPHCM lo thiếu Phó Giám đốc Sở

Nghị định Chính phủ quy định số lượng Phó Giám đốc Sở tại TPHCM không quá 4 người, tuy nhiên Thông tư liên tịch của các Bộ lại quy định không quá 3 người....

Trong văn bản vừa gửi Bộ Nội vụ về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở cơ quan hành chính các cấp, UBND TPHCM lo ngại việc thiếu số lượng Phó Giám đốc sở ảnh hưởng đến công việc quản lý, điều hành tại đô thị đặc biệt này.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND quận 1
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND quận 1

Nghị định 24 của Chính phủ quy định số lượng Phó Giám đốc Sở thuộc UBND TPHCM không quá 4 người, tuy nhiên các Thông tư liên tịch của các Bộ quy định không quá 3 người.

Trong khi đó, TPHCM với tính chất đặc thù về phát triển kinh tế, Xã hội của đô thị đặc biệt, cùng khối lượng công việc ngày càng nhiều, độ phức tạp tăng, đòi hỏi việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, kế hoạch, Pháp luật phải triệt để và chính xác. Thực tế này đã và đang tạo nên áp lực lớn đối với bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ, công chức thành phố.

“Do đó, số lượng Phó Giám đốc tại hầu hết các Sở không quá 3 là chưa đáp ứng yêu cầu thực tế quản lý, điều hành của một đô thị đặc biệt như TPHCM”, báo cáo nêu rõ.

Dù Thông tư liên tịch của các Bộ trái với quy định nhưng TPHCM vẫn chấp hành. Trừ trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu, những trường hợp còn thời gian giữ chức vụ từ đủ 12 tháng trở lên phải thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái để giải quyết số lượng vượt quá quy định. Trường hợp sở có 4 cấp phó nhưng có 1 người nghỉ hưu thì không tăng thêm.

Tại báo cáo này, TPHCM cho biết đã tinh giản được 216 biên chế công chức. Năm 2016, UBND TPHCM đã trình HĐND TP giảm 5% trên tổng số biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài tinh giản biên chế, TPHCM đã sắp xếp, giảm 3 cơ quan chuyên môn trực thuộc; giảm 22 phòng thuộc Sở; 2 Chi cục; giảm 11 phòng và trạm trực thuộc Chi cục. TPHCM cũng đã sắp xếp giảm 11 đơn vị sự nghiệp và thành lập theo quy định 2 đơn vị.

Quốc Anh

Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !