[Video] Đóng luồng sông Hồng đoạn qua Hà Nội đến ngày 17/10

Trong khoảng thời gian từ 12-17/10, tàu thuyền sẽ không được đi qua sông Hồng đoạn qua địa phận xã Văn Đức, huyện Gia Lâm và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai,...


Trong khoảng thời gian từ 12-17/10, tàu thuyền sẽ không được đi qua Sông Hồng đoạn qua địa phận xã Văn Đức, huyện Gia Lâm và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhằm phục vụ cho thi công đường ống cấp nước sạch, chạy ngầm ngang đáy sông./.
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !