Xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia tầm nhìn 2030- 2045

Tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đề nghị...

TPO - Tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đề nghị xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia mang tầm nhìn 2030, 2045, trên nền tảng đột phá xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng Chiến lược phát triển nhân tài quốc gia tầm nhìn 2030- 2045 - ảnh 1 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.
Mời bạn đọc thêm:
Loading...

Bình luận của bạn về bài viết !

Loading...
Loading...